Klikk på bildene for å se i full størrelse
Skjæring langs Nesttun stasjon. Jeg fotograferte hele skjæringen, skalerte og skrev ut bildene i 1:87, og gikk så på leiting etter steiner som hadde “rette utseende”. De steinene som lignet skjæringen “godt nok” laget jeg støpeformer av (Woodland scenics latex rubber) og støpte så delene til skjæringen i gips. Maling av gips er beskrevet i steinbrobygge. Undergang Nesttunveien til plattformen. Dette var en mye brukt snarvei i mesteparten av Nesttun stasjons levetid. Etter at stasjonen ble nedlagt i 1965 forfalt bygningene, og undergangen ble brukt til mer tvilsomme aktiviteter. Den ble etter en tid stengt ved å fylle den med stein. På begynnelsen av 2000-tallet fremstod den som til venstre, fortsatt i god stand, og utgangspunkt for modellen til høyre, der steinene i muren er forsøkt skåret ut så likt forbildet som mulig. For teknikken brukt, se steinbrobygge. Da bybanen ble forlenget forbi Nesttun ble hele området revet -- vandalisert... Jernbanebro over Stasjonsvegen. Denne ble bygd i forbindelse med Vossebanens omlegging fra smalspor til normalspor i 1904, og broen ble revet i 2003. Heldigvis fikk jeg tatt bilder av den før dette. Broen er bygd av H-bjelker og plater i styren. Muren ved Jacob Kjødesvei (mellom Hop og Fjøsanger). Denne har jeg ikke greid å finne ut av -- hvilken funksjon den hadde, og om den i det hele tatt hadde noe med jernbanen å gjøre. Men den er bare så utrolig fin at jeg måtte lage modell av den. Modellen er helt prototyp, i betydningen at søylene (støpt i gips etter å ha laget en mal i plast) holder oppe hele konstruksjonen. Ellers samme teknikker som beskrevet i steinbrobygge. Langs Grimevatnet. Strekningen mellom Heldals-tunnelene og Bratlands-tunnelen er modellert på toppen av en “helix”, mesteparten typisk for området, og med innslag av forbiletro detaljer, som eksempelvis en av forstøtningsmurene ned mot vannet, som på bildene. Rasoverbygg ved Sørfjorden. Overbygget står ennå, like vest for Vaksdal. Dette er egentlig utenfor interesseområdet Kronstad-Bratland, men det passet med en strekning, udefinert “øst for Bratland”. Og overbygget var også av typen “så fint at det måtte lages modell av.” Forbilde-bildet: Overbygget under bygging i første del av 1900-tallet.
Modelljernbane -- Eksempler Landskap: Forbilde og Modell