Modelljernbane -- Forbilde og Modell
MJ-banen Kronstad-Bratland (MJKB) er basert på Vossebanen mellom Kronstad og Bratland slik den var rundt 1926. Terrenget er i stor grad uforandret fra den tid. Å gjenskape landskapet “korrekt” langs hele strekningen ville kreve mye større plass enn jeg har, og er forsåvidt heller ikke nødvendigvis et mål -- mange “kjedelige” strekninger kan utelates eller forkortes uten at det gjør noe særlig. Jeg har konsentrert meg om en del interessante steder som jeg har forsøkt å modellere så likt utgangspunktet som mulig, bundet sammen med typiske innslag fra strekningen uten spesifikt forbilde. Linken til høyre viser bilder av forbilde og modell for noen utvalgte steder. Godsvogner: Bare vogner som (sannsynligvis) gikk på Vossebanen rundt 1925-30 er “tillatt”. Alle godsvogner er laget fra messingbyggesett, de fleste fra Scandinavian Miniatures (SM) eller Steinar & Steinar (S&S). Merking: Alle vogner er merket med malte påskrifter. Disse er modellert ved dekaler som jeg har laget for anledningen. Dekalene er laget primært for vogner som er av interesse for meg selv, d.v.s. vogner som jeg har bygd / har planer om å bygge; med merking som da de gikk på Vossebanen. Noen unntak... PDF-fil med kopi av merkingen: Vogndekaler. Regneark med oversikt over vogner, merking osv.: Vognmerking. De fleste vognene hadde vært mange år i drift på den tiden jeg modellerer -- jeg her derfor forsøkt å gi vognene et inntrykk av slitasje ved maling / smussing / småskader.