Model Railroading
Note: These pages in Norwegian only
Øystein modelljernbanesider ** Modelljernbanen Kronstad - Brattland (1:87 -- H0) **
Forbilde: Vossebanen mellom Kronstad og Brattland sommeren 1926 Mål: Å gjenskape strekningen så forbildetro som mulig, med spesiell fokus på Nesttun Stasjon 1926 Alle bygninger er laget fra tegninger / fotos fra aktuell tid Landskap / terrengformer basert på kart / fotos (prototype skjæringer, murer osv.) Rullende materiell: Bare lokomotiv / vogner som trafikkerte strekningen i perioden 1925 - 1930 er “tillatt” o Av særlig interesse er rullende materiell som bare gikk i dette området (Bergen distrikt) o Så langt som mulig skal også loknummer / vognnummer være korrekte OBS: Disse sidene er under full revisjon -- følg med, følg med!
Forbildet: Nesttun 1926
Modellen