MJ-bygge: Messingvogn
Bygging av varme-kjølevogn (litra Hv1 type 1) i messing Denne vognen er bygd av et messing-byggesett levert av Steinar Snøtun Beskrivelsen er for akkurat denne vognen, men de aller fleste messingbyggesett vil inneholde de fleste av byggetrinnene, så slik sett er det også en bruksanvisning for messingbygge generelt. (Norske godsvogner er ganske så likt oppbygd.) I teksten vil det også være en del generelle byggetips (ikke spesifikt denne vognen), som kan åpnes ved å klikke på (?)-symbolet.
1. Verktøy og utstyr I forgrunnen ligger selve messingplaten som skal bli til en vogn, på en porøs ildfast plate som gjør at byggedeler kan holdes fast med nåler mens jeg lodder. -- ikke nødvendig, men en god hjelp i de situasjonene jeg skulle hatt tre hender. Til lodding bør brukes en loddebolt med stor kapasitet, f.eks. 80W. Det beste er selvsagt en loddestasjon med innstillbar temperatur, som den hvite i midten bak, men det går bra med en vanlig loddebolt også. Bakerst til høyre står en motstands-loddestasjon med justerbar temperatur. Dette er en luksus jeg har unnet meg, for mange vanskelige loddinger blir mye lettere med en slik stasjon (se seinere). Men dette utstyret er så definitivt ikke nødvendig for å sette et byggesett pent sammen. Tenger til klipping, knekking og holding er nødvendig, og en skarp kniv til å få løs byggedeler fra platen. Videre ser vi små skrujern (som ikke brukes til å skru...), en pinvise borholder, bor i tykkelse 0,3 - 1 mm., en panavise skrutvinge, stållinjaler og et skyvelær. Til lodding trenger vi loddetinn og loddefett eller loddevæske. Filer av ulike størrelser er svært så viktig, disse var ikke til stede da bildet ble tatt. Forarbeide (?) La delene sitte i platen helt til de skal brukes. Når de skal fjernes, bruk en skarp kniv til å skjære over feste-tappene. Skjær langt fra delen, så den ikke deformeres. Bruk så fine nålefiler til å fjerne rester av festeanordninger og andre urenheter fra delene. Små deler må holdes med tang, og slik at de ikke deformeres av denne filingen. 2. Langbjelker -- knekking av deler I et messingbyggesett er det alltid mange deler som må knekkes opp (?) I bilde 2 er jeg i ferd med å knekke opp langbjelkene, som ligger langs og under vognkassen (se bilde 3 og 4). Deler som ikke er alt for store er lettest å knekke i en skrutvinge. Jeg bruker en panavise med nylonkjeft. En vanlig skrutvinge kan brukes, men hvis det er gripemønster i kjeften må messingdelen beskyttes av stållinjaler som på bildet. Spenn fast delen med knekken såvidt synlig på oppsiden av linjalen og bruk f.eks. en trekloss til å knekke med. Knekken skal være 90 grader og uten skeivheter. Sjekk med vinkelhake. En ferdig knekket langbjelke foran. En av de store fordelene med nyere byggesett er at det vanligvis er lagt inn anordninger for å sikre at tilpasning blir helt korrekt. Langbjelkene vi nettopp knekket til har tapper som skal inn i spalter i rammen. Tungene vris slik at langbjelken låses i rett posisjon. Sørg for at bjelken står 90 grader på understellet. På bilde3 er langbjelkene på plass, og tappene vridd i låsestilling 3. Akselgafler og bremser I bilde 4 ser vi langbjelkene fra undersiden, og alle delene til bremsene er lagt klar. Den ene akselgaffelen ligger klar til knekking nederst til høyre, mens den andre er knekket og festet i rammen med vritappene. Vi ser at også selve bremsene har vritapper. Festene for bremsebommen skal legges dobbelt og låses på samme måte med vritapper. Bremseskoene ligger løst helt ytterst. Disse skal loddes fast til bremsen seinere, der vi ser den passer. I bilde 5 har alle delene fra forrige bilde blitt satt på plass og festet med vritappene. Bilde 6 viser understellet sett ovenfra på dette stadiet. Merk at ennå har ingenting blitt loddet! Lodding (?) I bilde 7 har jeg funnet frem loddebolten, og begynner med å lodde fast alle vritappene. Etter at alle tappene har blitt loddet på dette viset lodder jeg også alle delene fast fra undersiden, dels for å øke styrken, dels for å gi vognen større stabilitet. (Se f.eks. loddetinnet langs langbjelken på bilde 8.) Mellom festene for bremsebommen settes inn en 0,8 mm tykk messingstang. Når denne er loddet på plass vil den hjelpe til å holde bremsesystemet stabilt og i riktig posisjon (bilde 8) Hullene bak bremseskoene bores opp til 0,5 mm. (?) Tverrstengene mellom bremsene lages av 0,5 mm messingtråd, og festes på samme måten. Selve bremsedelene er tynne og kan lett gå i stykker hvis en er uvøren. Når bremsene er kommet på plass (sjekk at alt er i vinkel) kan det derfor være en fordel å lage en loddeforsterking i overgangen mellom bremsedel og understell, for å stive av hele konstruksjonen. Messingtråden må ikke klippes av helt ennå. I bilde 9 ser vi tverrtråden på bremsen, og jeg er i ferd med å lodde fast en av de små bremseskoene. Som vi ser på bildet har jeg da gått over til å bruke motstandsloddebolten (?). Stangen mellom bremsene er allerede loddet på plass, og i bremseskoen er det et hull som passer. Når bremseskoen er trædd innpå stangen har den i hvert fall ett fastpunkt, og det er lettere å holde den på plass under loddingen. Siden denne delen er så liten er det viktig å bruke svært så lite loddetinn, da søl kan skjule detaljer i delen. (?) Når alle understell-delene er på plass kan vritappene klippes av og files jevnt med oversiden av understellet (bilde 10). På dette stadiet bør (må) vi sjekke at alt er beint. Jeg har satt på hjul for anledningen, og satt vognen på en glassplate. Hvis ikke alle fire hjulene står i plan på platen, må det fikses nå. Små korreksjoner kan vanligvis gjøres ved å vri hele understellet litt, men hvis så galt skulle være at det er skikkelig skeivt kan det være nødvendig å gjøre noen loddinger om igjen. (Dette har jeg aldri opplevd med moderne byggesett.) Når først hjulene er satt på, benytter jeg anledningen til å justere bremsene slik at de så vidt går klar av hjulene (bilde 11). Det må være klaring når hjulene står i ytterstilling for å unngå risiko for kortslutning under kjøring. Siste jobb med understellet i denne omgang er å lodde på konsoller -- støttestag mellom understell og ramme (bilde 12). Disse skal knekkes dobbelt og loddes fast i slisser i langbjelken og vognkasse-bunnen. Nederst til høyre et par deler rett fra etse-arket. Til venstre for disse to som er knekket dobbelt. Fremme til høyre på understellet er to konsoller loddet på, og lengre til venstre ser vi slissene klar til å motta flere konsoller. 4. Vognkassen Bilde 13: Vognkassen rett fra messingplaten. Nederst til høyre ser vi utetsing for en dør, i bakkant for denne to spalter der det skal inn dør-hengsler. Å lodde på hengsler individuelt kan være ganske putlete, men på dette byggesettet er det mye enklere, i det hengslene kommer på en stor del som loddes inn på baksiden av døren slik at bare de to små tappene stikker ut. Denne delen ligger nede til høyre i bildet. Når hengsel-delen er loddet på plass legger jeg en 0,3 mm messingbit ved siden av hengslene som styring, og filer så hengslene ned til tykkelsen av denne biten (bilde 14). Hengslene blir da riktig størrelse, og jeg unngår å få uønskete file-merker i vognkassen. Lodding av dørkarm, hengsler og låsemekanisme hoveddøren (bilde 15). Dørkarmen (øverst) lages ved å lodde en 0,5 mm messingstang inn i sporet over døren . Dette gjør jeg ved å legge litt loddetinn i sporet, og så holde loddebolten ned mot stangen til tinnet smelter. Det må her brukes svært lite loddetinn, ellers flyter det overflødige ut i mellomrommene mellom veggplankene (?). En tommelregel jeg bruker for mengde tinn er å ta så lite at du tenker, dette kan umulig være nok -- og så bruke halvparten av det. I slike loddinger som dette er motstandslodding uovertruffen. De øvrige delene er loddet på med samme type teknikk, men her har vi dessverre bare merkingen på vognkassen å styre etter, ingen slisser eller lignende. Uten motstandsloddebolt bør delene holdes på plass med en tang mens loddingen pågår. Sørg også for at loddebolten er helt ren -- rester fra tidligere loddinger vil være helt ødeleggende. Dette er ikke den letteste operasjonen på denne vognen. Selv om mange purister mener at alt skal loddes, vil jeg si at det er helt greit å lime disse delene på i stedet for å lodde. Det blir like pent (kanskje penere) og også godt nok holdbart, siden disse delene bare ligger der til pynt. Hvis delene limes må det gjøres helt til slutt, da nesten alle limtyper løsner når de blir varmet opp. Knekking av vognkassen. Jeg foretrakk å lodde på dør-delene (bilde 15) før vognkassen ble knekket. Derved kan jeg ikke bruke skrutvingen, og får anledning til å vise den alternative måten (som uansett må brukes på lange deler som f.eks. vognsidene i en teakvogn). Jeg spenner da fast delen som skal knekkes mellom to stål-linjaler slik at knekkesporet stikker så vidt utforbi den øvre linjalen (jeg taper fast delen i linjalen for å unngå forskyving). Så spennes linjaler og messingdel fast i underlaget med tvinger, som på bildet. (For lengre deler er det gjerne nødvendig med flere tvinger.) Deretter kan delen knekkes opp ved hjelp av en trekloss e.l. (?) Endeveggene har små tapper oppe og nede som angir riktig plass i forhold til langsidene. Men siden det er vanskelig å holde en vegg på plass samtidig som loddebolten skal manøvreres pleier jeg å tape fast endeveggen med maskeringstape mens jeg lodder (bilde 17). Maskeringstapen løsner når veggen varmes opp, så den må likevel holdes, men det blir tross alt enklere. Jeg lodder først toppen av endeveggen på plass, som på bildet. Når dette steget har gått bra vil ikke veggen komme ut av stilling når de andre stedene på veggen loddes. (Under denne operasjonen holder jeg endeveggen på plass mens jeg lodder. Det blir varmt, og det svir litt i fingrene, men litt må vi ofre for hobbyen... For å "lindre smertene" en smule kan det være en idé å surre et par runder med maskeringstape rundt de berørte fingrene.) Når toppen er festet lodder jeg endeveggen fast i langsidene fra innsiden i hele vognkassens høyde. Dette er lett gjort når først endeveggen er i rett stilling, og gir vognkassen større stivhet. Da er stort sett vognkassen ferdig (bilde 18). 5. Akselbokser og fallbrekk. Hullene til akslingene er ofte litt grunne, og der kan være rester av messingstøpen som hindrer fri rotasjon av aksling. Jeg pleier derfor å bore opp disse hullene litt, og får samtidig demonstrert boring. Hullene vi skal bore i et slikt byggesett er små, 0,3 - 0,8 mm, og jeg ville aldri ta sjansen på å forsøke å bruke motorisert verktøy til dette. Alle huller bores med en pinvise som på bilde 19. For å få akselboksene på rett plass sjekker jeg rett og slett at hullet i akselgaffelen kommer overrett med hullet i akselboksen. Det er gjerne nødvendig med litt filing for å få høyden riktig. Akselboksene må loddes slik at det er mulig å vippe dem litt ut, ellers blir det seinere umulig å sette inn hjulene. (Se bilde 21 for akselboksene ferdig montert) Bilde 20 viser delene til fallbrekket. Delen som ligger foran skal ligge dobbelt på tverrstangen. Begge deler har et lite hull der vi legger inn en føringstang som hjelp for å få delen på rett plass. Måleskiven helt til venstre skal knekkes dobbelt. Det store hullet til venstre passer i bremsebommen, og tappen øverst på tverrstaget skal loddes i vognkasse-bunnen. Formen på må tilpasses akselboksen, slik at fallbrekket går klar av denne når det flyttes opp og ned. Ferdig monterte akselbokser og fallbrekk på bilde 21.
Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4
Bilde 5
Bilde 6
Bilde 7
Bilde 8
Bilde 9
Bilde 10
Bilde 11
Bilde 12
Bilde 13
Bilde 14
Bilde 15
Bilde 16
Bilde 18
Bilde 17
Bilde 19
Bilde 20
Bilde 21
Nå kan tverrstengene (messingtrådene) kuttes så de bare såvidt stikker utforbi aktuelle deler.
6. Tak. Taket må først formes så det passer på vognkassen. Jeg legger taket på et passende mykt og fast underlag og bruker et messingrør for å kjevle taket til rett form (bilde 22). Merk at etsesporene ikke er takplanker, men hjelpespor for at formingen skal gå lettere. De skal være på innsiden. Rett takform er viktig for å unngå at det står i spenn når det loddes. Deler som står i spenn og holdes på plass av loddingen har lettere for å løsne seinere. Montering av takluker. Lukene er bygd opp av fire lag med messing som skal loddes fast oppå hverandre. For å unngå forskyving er det laget hull i taket og alle platene, som derved bare kan træs over hverandre, og kommer greit på plass. På bilde 23 har jeg loddet messingstenger i taket på høyre side, og de fire lukedelene ligger klar i forkant. Venstre luke er nesten ferdig, bare toppen (foran) mangler. Når alle delene er på plass klippes hjelpestengene av og files jevnt med luken. På bilde 24 er taklukene på plass, og taket montert på vognkassen. Messingplaten som utgjør taket er litt for tynn i forhold til forbildet. Vi skal derfor lodde på noen tynne messingstriper i underkant av taket for å få rett tykkelse. På bilde 25 har jeg loddet en stripe på kort- veggen til høyre, mens en stripe ligger klar for lang- veggen til venstre for vognen. (?) Når alle stripene er loddet fast, files de ned så de går jevnt med taket. 7. Stigtrinn, håndtak, stige,... Stigtrinn lages av 0,5 mm messingtråd og etsedeler. Etsdelene har huller i bakkant og utsparing i bunn, der tråden passer inn. Vi trenger fire messingtråder, som bøyes til rett form. Helt nøyaktig form er ikke så viktig, men alle fire må være helt like. (Bilde 26) For å få de to stegene i stigtrinnet parallelle og i rett avstand bruker jeg en tre-list som mal, med nåler som holder trinnet på plass mens jeg lodder (bilde 27). På bilde 28 ser vi begge stigtrinnene ferdig, mens bilde 29 viser stigtrinnene montert på vognen (i dertil tillagete huller i langbjelken). På dette bildet er jeg også i gang med å montere håndtak på taket. Jeg har bøyd til håndtakene og satt dem løst på plass. Under lodding bruker jeg en 0,8 mm plate som mal for å få håndtakene like og parallelle med taket. (Vist på fremre høyre håndtak) Nå gjenstår bare detaljer (bilde 30) Leider er montert på ene kortveggen. Buffere har blitt loddet på (hullene til buffere er vanligvis for små til de bufferne jeg har liggende, så disse må oftest bores opp). Under bufferne har jeg montert rangerhåndtak laget av 0,3 mm nysølvtråd. Og da var vognen klar for sandblåsing og maling...
Bilde 22
Bilde 23
Bilde 24
Bilde 25
Bilde 26
Bilde 27
Bilde 28
Bilde 29
Bilde 30